wELKOM!

Welkom op de website van OBS Het Palet. Onze school is gehuisvest in MFA "de Doefkamp". De school staat in het dorp Roderwolde en telt ruim vijftig leerlingen, verdeeld over drie combinatiegroepen. Onze school kenmerkt zich door de laagdrempeligheid en veel aandacht voor het individuele kind. Verder ligt onze kracht bij de kleinschaligheid, korte lijnen met de omgeving, een grote ouderbetrokkenheid, een prachtige schoolomgeving, een gezellige sfeer, brede zorg voor alle leerlingen en veel aandacht voor normen en waarden.

Middels deze pagina willen we u een kijkje geven binnen onze school. Bent u enthousiast geworden en bent u op zoek naar een school voor uw kind? Klik hier om een rondleiding aan te vragen.

Het laatste nieuws

5-12-2022

 

Vanochtend hebben we Sinterklaas opgehaald bij Haven. De Stoomboot paste (uiteraard) niet onder het fietsbruggetje door... Dus hij meerde aan met een kleiner exemplaar. Door het, alom bekende, Pietentekort had hij dit jaar maar één hulpje bij zich. Maar dat mocht de pret zeker niet drukken. Terug op school bezochten Sint en Piet de kinderen in de klas. Dit was wel spannend! 😊 Samen met juf Minka hadden alle groepen een optreden ingestudeerd. Hier heeft de goedheiligman enorm van genoten! In groep 6/7/8 werden de mooiste surprises weggegeven en ontvangen! De kinderen hadden echt hun best gedaan. In de andere groepen liet Sinterklaas een grote zak met cadeaus achter, die gelukkig ook in de smaak vielen! We hebben inmiddels samen opgeruimd (misschien volgend schooljaar een strooiverbod? 😉) Het was een fijne dag!

 

Foto gemaakt door Joris Brouwer