wELKOM!

Welkom op de website van OBS Het Palet. Onze school is gehuisvest in MFA "de Doefkamp". De school staat in het dorp Roderwolde en telt ongeveer vijftig leerlingen verdeeld over drie combinatiegroepen. Onze school kenmerkt zich door de laagdrempeligheid en veel aandacht voor het individuele kind. Verder ligt onze kracht bij de kleinschaligheid, korte lijnen met de omgeving, een grote ouderbetrokkenheid, een prachtige schoolomgeving, een gezellige sfeer, brede zorg voor alle leerlingen en veel aandacht voor normen en waarden.

Middels deze pagina willen we u een kijkje geven binnen onze school. Bent u enthousiast geworden en bent u op zoek naar een school voor uw kind? Klik hier om een rondleiding aan te vragen.

Corona afspraken

De huidige coronamaatregelen die gelden voor onze school (24-06-2022):

  • School, BSO en PSO zijn geopend.
  • We letten extra op de hygiëne en wassen vaak de handen.
  • Ouders worden toegelaten in het gebouw.
  • De schoonmaakster zal de lokalen desinfecteren voor de volgende schooldag.
  • De gymlessen van Juf Gertrude en de muzieklessen van juf Minka gaan door.
  • Rondleidingen door de school zijn toegestaan op afspraak.

Het laatste nieuws

Opening ontmoetingsplaats Roderwolde!

 

Afgelopen vrijdag, 24 juni jongstleden, is onze ontmoetingsplek Roderwolde daadwerkelijk geopend. Wat zijn we trots! Niet alleen op het eindresultaat, maar ook op de werkgroep en alle vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren belangeloos hebben ingezet voor deze geweldige plek. De ontmoetingplek is niet alleen ons plein, maar delen we met het hele dorp. Hieruit is voor ons opnieuw gebleken waar een klein dorp groot in kan zijn.

 

Bij de opening liep Roderwolde, en oud Rowolmers, uit voor de georganiseerde dorpspicknick. Het was fijn om zoveel verschillende gezichten weer te zien. Ook aanwezig: ex-collega Annie Sikkenga. Zij ging vijf jaar geleden met pensioen en heeft toen het zaadje geplant bij het team, en ouders, voor meer reliëf op het plein. Aan juf Annie de schone taak om haar eigen speelbult “Mount Annie” officieel te openen.

 

Daar waar we destijds zijn gestart met alleen het idee wat heuvels te plaatsen, liepen de plannen al snel uit de hand. Er werd een werkgroep opgericht en de rest is nu geschiedenis. We willen graag ons enthousiasme voor ons plein en buitenonderwijs delen met alle collega’s binnen, en buiten, OPON. Voel je welkom om de ontmoetingsplaats een bezoekje te brengen.

 

Wij en de kinderen genieten enorm van, onder andere, de kabelbaan, zandbak, de crossbaan, de brug, de waterpomp en het tiny forest. We kijken ontzettend uit naar hoe we volgend schooljaar de twee (!) buitenlokalen gaan implementeren in ons dagelijkse onderwijs.  We hopen hiermee anderen te inspireren, en het buitenonderwijs binnen OPON verder op de kaart te zetten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat in de buitenlucht sociale interactie minder snel leidt tot conflicten. Fysieke buitenruimte zorgt voor rust en een ontspannen sfeer in de groep. Samen met onze nieuwe directeur Eveline Verburg staan we aan het begin van een mooie, groene en duurzame toekomst!

 

Team OBS het Palet

Tiny Forest bij OBS Het Palet: pas vergroende buitenruimte wordt nóg groener!

 

Leerlingen van OBS Het Palet planten op 16 maart, samen met IVN Natuureducatie, Koos Vrieling Hoveniers en gemeente Noordenveld, een Tiny Forest te midden van hun onlangs vergroende buitenruimte. Wat eens een saai grasveld was, zal vanaf dit jaar een heerlijke plek zijn voor mens en dier. Met bomen, bloemen en ruimte voor buiteneducatie.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar zeker ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal; over de natuur, maar ook reken- en taallessen kunnen er gegeven worden. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

 

Voor en door leerlingen en bewoners

De gebruikers van deze Tiny Forest, die van de kinderen de intrigerende naam ‘De vallei van de verborgen luis’ gekregen heeft, zijn nauw betrokken geweest bij de plannen. Leerlingen en een werkgroep van ouders, dorpsbelangen, dorpshuis, VOOOR en leerkrachten hebben meegedacht over het ontwerp. Met hun input heeft Koos Vrieling Hoveniers een definitief ontwerp gemaakt, passend in het ontwerp van het vergroeningsproject dat eind 2021 afgerond is. De leerlingen hopen dat vele vlinders, vogels, hommels en insecten hun intrek zullen nemen in dit Tiny Forest. Misschien op den duur zelfs wel een eekhoorn of konijn?

 

OBS Het Palet blij met buitenlokaal

Leerkrachten en leerlingen van OBS Het Palet zijn ontzettend enthousiast over hun nieuwe Tiny Forest. De school hecht veel waarde aan aandacht voor omgeving en natuur. Hoe mooi dat hun leerlingen vanaf vandaag les kunnen krijgen in een buitenlokaal! Leerlingen uit de groepen 5 en 6 zijn de Tiny Forest Rangers; zij passen extra goed op het bosje.

 

Verbinden van mens en natuur

IVN werkt aan een (be)leefwereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. Ook heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stress gerelateerde klachten.