wELKOM!

Welkom op de website van OBS Het Palet. Onze school is gehuisvest in MFA "de Doefkamp". De school staat in het dorp Roderwolde en telt ongeveer vijftig leerlingen verdeeld over drie combinatiegroepen. Onze school kenmerkt zich door de laagdrempeligheid en veel aandacht voor het individuele kind. Verder ligt onze kracht bij de kleinschaligheid, korte lijnen met de omgeving, een grote ouderbetrokkenheid, een prachtige schoolomgeving, een gezellige sfeer, brede zorg voor alle leerlingen en veel aandacht voor normen en waarden.

Middels deze pagina willen we u een kijkje geven binnen onze school. Bent u enthousiast geworden en bent u op zoek naar een school voor uw kind? Klik hier om een rondleiding aan te vragen.

Corona afspraken

De huidige coronamaatregelen die gelden voor onze school (9-9-2021):

  • School, BSO en PSO zijn weer open.
  • We letten extra op de hygiëne en wassen vaak de handen.
  • Ouders worden, met een afspraak, toegelaten in het gebouw.
  • Houdt u alstublieft ook rekening met de 1,5 meter afstand tot andere ouders bij het halen en brengen.
  • De schoonmaakster zal de lokalen desinfecteren voor de volgende schooldag.
  • De gymlessen van Juf Gertrude en de muzieklessen van juf Minka gaan door.
  • Verjaardagen: Trakteren is nog steeds alleen toegestaan met voorverpakte traktaties.
  • Leerlingen die verkouden zijn mogen gewoon naar school komen, tenzij ze andere Corona gerelateerde klachten ernaast hebben.
  • Rondleidingen door de school zijn toegestaan op afspraak.

Het laatste nieuws

09-09-'21

Schooljaar 2021-2022

Na de zomervakantie hebben we iedereen weer van harte welkom geheten op onze school. Iedereen was weer uitgerust en vol energie gestart aan het nieuwe schooljaar. 

Inmiddels zijn we alweer drie weken begonnen en zijn er al weer vele projecten en leuke dingen van start gegaan: Muzieklessen, het dodehoek project, het 'mobiel in de hand fiets aan de kant' project en nog veel meer. 

Vandaag zijn wij begonnen aan het eerste thema van Blink (wereldoriëntatie): Water! Dinsdag 22 maart is het wereld water dag en onze school besteed de aankomende 6 weken tijd aan dit thema. Alle groepen leren over water, waar komt het vandaan, waar gebruiken we het allemaal voor en hoe belangrijk is het om toegang te hebben tot schoon drinkwater. We maken leerlingen bewust van de functies van water en hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot schoon drinkwater. Als afsluiting van dit project gaan we 6 kilometer wandelen voor water. Door een sponsor loop hopen we geld in te zamelen voor kinderen in derde wereld landen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Via een eigen website houden we u graag op de hoogte van onze actie voor meer schoon drinkwater in de wereld! 

https://scholen.wandelenvoorwater.nl/actie/paletroderwolde

Houd de site goed in de gaten voor meer informatie over ons waterproject!