wELKOM!

Welkom op de website van OBS Het Palet. Onze school is gehuisvest in MFA "de Doefkamp". De school staat in het dorp Roderwolde en telt ongeveer vijftig leerlingen verdeeld over drie combinatiegroepen. Onze school kenmerkt zich door de laagdrempeligheid en veel aandacht voor het individuele kind. Verder ligt onze kracht bij de kleinschaligheid, korte lijnen met de omgeving, een grote ouderbetrokkenheid, een prachtige schoolomgeving, een gezellige sfeer, brede zorg voor alle leerlingen en veel aandacht voor normen en waarden.

Middels deze pagina willen we u een kijkje geven binnen onze school. Bent u enthousiast geworden en bent u op zoek naar een school voor uw kind? Klik hier om een rondleiding aan te vragen.

Het laatste nieuws

30-03-'21

Laatste nieuwtjes OBS Het Palet:

  • Op 19 maart zijn wij met alle groepen gaan opruimen rondom de school en in het dorp. De leerlingen hebben heel wat afval kunnen verzamelen. Wij waren als school
    alleen iets te voorbarig, de landelijke opschoondag in
    Roderwolde is namelijk pas op 17 april. We hebben in ieder geval alvast een mooi begin gemaakt voorafgaand aan de landelijke opschoondag!
  • De OV zoekt voor volgend schooljaar nieuwe leden! Neem contact op met een lid van de OV voor meer informatie.