wELKOM!

Welkom op de website van OBS Het Palet. Onze school is gehuisvest in MFA "de Doefkamp". De school staat in het dorp Roderwolde en telt ongeveer vijftig leerlingen verdeeld over drie combinatiegroepen. Onze school kenmerkt zich door de laagdrempeligheid en veel aandacht voor het individuele kind. Verder ligt onze kracht bij de kleinschaligheid, korte lijnen met de omgeving, een grote ouderbetrokkenheid, een prachtige schoolomgeving, een gezellige sfeer, brede zorg voor alle leerlingen en veel aandacht voor normen en waarden.

Middels deze pagina willen we u een kijkje geven binnen onze school. Bent u enthousiast geworden en bent u op zoek naar een school voor uw kind? Klik hier om een rondleiding aan te vragen.

Corona afspraken

De huidige coronamaatregelen die gelden voor onze school (20-12-2021):

  • School, BSO en PSO zijn gesloten, de leerlingen hebben deze week vervroegd kerstvakantie.
  • We letten extra op de hygiëne en wassen vaak de handen.
  • Ouders worden, met een afspraak, toegelaten in het gebouw.
  • Houdt u alstublieft ook rekening met de 1,5 meter afstand tot andere ouders bij het halen en brengen.
  • De schoonmaakster zal de lokalen desinfecteren voor de volgende schooldag.
  • De gymlessen van Juf Gertrude en de muzieklessen van juf Minka gaan door.
  • Verjaardagen: Trakteren is nog steeds alleen toegestaan met voorverpakte traktaties.
  • Rondleidingen door de school zijn toegestaan op afspraak.

Het laatste nieuws

Tiny Forest bij OBS Het Palet: pas vergroende buitenruimte wordt nóg groener!

 

Leerlingen van OBS Het Palet planten op 16 maart, samen met IVN Natuureducatie, Koos Vrieling Hoveniers en gemeente Noordenveld, een Tiny Forest te midden van hun onlangs vergroende buitenruimte. Wat eens een saai grasveld was, zal vanaf dit jaar een heerlijke plek zijn voor mens en dier. Met bomen, bloemen en ruimte voor buiteneducatie.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar zeker ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal; over de natuur, maar ook reken- en taallessen kunnen er gegeven worden. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

 

Voor en door leerlingen en bewoners

De gebruikers van deze Tiny Forest, die van de kinderen de intrigerende naam ‘De vallei van de verborgen luis’ gekregen heeft, zijn nauw betrokken geweest bij de plannen. Leerlingen en een werkgroep van ouders, dorpsbelangen, dorpshuis, VOOOR en leerkrachten hebben meegedacht over het ontwerp. Met hun input heeft Koos Vrieling Hoveniers een definitief ontwerp gemaakt, passend in het ontwerp van het vergroeningsproject dat eind 2021 afgerond is. De leerlingen hopen dat vele vlinders, vogels, hommels en insecten hun intrek zullen nemen in dit Tiny Forest. Misschien op den duur zelfs wel een eekhoorn of konijn?

 

OBS Het Palet blij met buitenlokaal

Leerkrachten en leerlingen van OBS Het Palet zijn ontzettend enthousiast over hun nieuwe Tiny Forest. De school hecht veel waarde aan aandacht voor omgeving en natuur. Hoe mooi dat hun leerlingen vanaf vandaag les kunnen krijgen in een buitenlokaal! Leerlingen uit de groepen 5 en 6 zijn de Tiny Forest Rangers; zij passen extra goed op het bosje.

 

Verbinden van mens en natuur

IVN werkt aan een (be)leefwereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. Ook heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stress gerelateerde klachten.