wELKOM!

Welkom op de website van OBS Het Palet. Onze school is gehuisvest in MFA "de Doefkamp". De school staat in het dorp Roderwolde en telt ongeveer vijftig leerlingen verdeeld over drie combinatiegroepen. Onze school kenmerkt zich door de laagdrempeligheid en veel aandacht voor het individuele kind. Verder ligt onze kracht bij de kleinschaligheid, korte lijnen met de omgeving, een grote ouderbetrokkenheid, een prachtige schoolomgeving, een gezellige sfeer, brede zorg voor alle leerlingen en veel aandacht voor normen en waarden.

Middels deze pagina willen we u een kijkje geven binnen onze school. Bent u enthousiast geworden en bent u op zoek naar een school voor uw kind? Klik hier om een rondleiding aan te vragen.

Corona afspraken

De huidige coronamaatregelen die gelden voor onze school (20-12-2021):

  • School, BSO en PSO zijn gesloten, de leerlingen hebben deze week vervroegd kerstvakantie.
  • We letten extra op de hygiëne en wassen vaak de handen.
  • Ouders worden, met een afspraak, toegelaten in het gebouw.
  • Houdt u alstublieft ook rekening met de 1,5 meter afstand tot andere ouders bij het halen en brengen.
  • De schoonmaakster zal de lokalen desinfecteren voor de volgende schooldag.
  • De gymlessen van Juf Gertrude en de muzieklessen van juf Minka gaan door.
  • Verjaardagen: Trakteren is nog steeds alleen toegestaan met voorverpakte traktaties.
  • Rondleidingen door de school zijn toegestaan op afspraak.

Het laatste nieuws

Turnvereniging Roderwolde!

Vanaf 12 januari is er een turnvereniging in Roderwolde. Voor meer informatie zie onderstaande flyer en de site: https://gtsroderwolde.nl/