Team

Erik Beumer

Directeur

dinsdag en donderdag


Rita Schuurman

Intern begeleider

woensdagochtend


Anyta de Jong

Leerkracht groep 1/2

maandag en dinsdag


Marije Hagenauw

Leerkracht groep 1/2

woensdag, donderdag en vrijdag


Marijke Vrij

Leerkracht groep 3/4/5 en ambulante taken 

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag


Lotte Hiddingh

Leerkracht groep 3/4/5 en ambulante taken

maandag en dinsdag


Marije Wind

Leerkracht groep 6/7/8

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag


Jolanda Jansen

Leerkracht groep 6/7/8 

woensdag


Gertrude de Boer

Vakleerkracht bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8

maandag- en woensdagochtend


Minka Zaal

Vakleerkracht muziek

donderdagochtend


Tjarda Nieuwenhuis

Vakleerkracht Godsdienstig Vormings Onderwijs

donderdagochtend


Ko Sap

Conciërge 

woensdag en donderdag


Evelien Smit

Onderwijs ondersteunend vrijwilligster

donderdagochtend