Visie en Missie

"Met positieve aandacht onderwijs voor elk kind"

Omringt door de natuurgebieden zoals De Onlanden, het Leekstermeer en het Kleibosch, is onze school gehuisvest in het dorp Roderwolde. Wanneer je vanaf de karakteristieke hoofdweg over een smalle oprit het schoolplein betreedt, ontvouwt zich een prachtig plein dat vrijheid en speelsheid uitademt; een zee van ruimte waar de natuur de hoofdrol speelt. Met o.a. een Tiny Forest, een fietscrossbaan, buitenwerkplekken, een buitenlokaal, speeltoestellen, een kabelbaan en sportvelden is er letterlijk genoeg ruimte om te leren. We maken dan ook dagelijks dankbaar gebruik van onze directe schoolomgeving. 

Onze school is er om kinderen te laten groeien; voor elk kind op diens eigen manier. OBS Het Palet geeft sturing aan die groei; ze inspireert kinderen en stimuleert hun idealen. Kortom: wij geven de wortels van kinderen voeding om uit te kunnen groeien tot prachtige en unieke mensen.  

 

Onze visie vormt de rode draad waaruit we ons onderwijs vormgeven. We hebben we de visie vormgegeven aan de hand van kernwaarden. Deze kernwaarden zien we terug in onze omgang met de kinderen, ouders en collega's. Wij vinden het belangrijk om te blijven ontwikkelen, te handelen en te denken vanuit deze kernwaarden. Samen vormen ze het fundament van onze school. 

Onze kernwaarden zijn: 

  • Plezier en enthousiasme 
  • Nieuwsgierigheid en verwondering 
  • Waardering en vertrouwen 
  • Geborgenheid en verbondenheid  

 

Plezier en enthousiasme 

Deze kernwaarde staat niet voor niets bovenaan. In alles wat wij uitdragen willen wij het plezier ontdekken: bij de kinderen, bij de medewerkers, bij de ouders en in de uitstraling van ons gebouw. In ons jaarlijkse onderwijsprogramma is veel ruimte ingepland voor kunst en cultuur, bewegen, saamhorigheid en natuur. Allen onderdelen die een lach op je gezicht zullen toveren. 
Plezier hebben in school is belangrijk, maar garandeert nog niet dat er ontwikkeling zal zijn. Daarvoor is ook betrokkenheid van alle partijen nodig. De leerkracht geeft kinderen persoonlijke, positieve, aandacht en heeft belangstelling voor wat het kind bezighoudt. 

We zijn een enthousiast, gedreven en een zelfsturend team met passie voor en plezier in ons vak. 

Nieuwsgierigheid en verwondering 

Ieder mens is van nature nieuwsgierig, wil de wereld verkennen en begrijpen. Een nieuwsgierige houding helpt ons om steeds op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen en ontwikkeling. Heel bewust dagen we elke dag opnieuw leerlingen, en onszelf, uit tot die nieuwsgierigheid. 
In directe relatie tot nieuwsgierigheid staat verwondering. Als we elke dag weer verwonderd kunnen zijn over dat wat het leven ons aanreikt, biedt dat perspectief tot ontwikkeling. Jonge kinderen kunnen verbaasd of verwonderd reageren op dagelijkse dingen zoals nat worden van water, of een steen die schittert in het zand. Het is die verwondering, die we wellicht door de waan van de dag vergeten zijn te waarderen. Hoe mooi is het om stil te staan bij een moment. Dat je iets kan wat je eerder niet lukte, dat je iets nieuws ziet, hoort of bewust beleeft. En hoe mooi is het om zo’n moment te beleven samen met anderen. 

 

Waardering en vertrouwen 
Alle medewerkers begeleiden de kinderen en elkaar vanuit het waarderende perspectief. Dagelijkse complimenten en het uitspreken van waardering vormt de basis voor veiligheid en ontwikkeling bij ons op school. Met regelmaat benoemen we wat al goed gaat en samen doelen stellen voor dat wat nog niet is gelukt. 

Vertrouwen krijg je niet vanzelf, en ook zelfvertrouwen ontwikkel je niet op alleen persoonlijke kracht. Daarvoor heb je een omgeving nodig waarin je feedback van anderen ontvangt die oprecht en opbouwend is. Wanneer je met (zelf)vertrouwen leert, ontwikkel je ook het vermogen om zelf doelen te stellen en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je leerresultaten. Als schoolorganisatie werken we ook vanuit (zelf)vertrouwen. We nemen kinderen en ouders steeds mee in onze processen en proberen hen te laten zien dat we het vertrouwen ook waard zijn.  

Dit doen we door middel van openheid náár elkaar, waardering vóór elkaar en vertrouwen ín elkaar. 

Eigen verantwoordelijkheid vinden we belangrijk, het maakt kinderen bewust van wat ze zelf doen en waarvoor ze het doen. We geven kinderen letterlijk en figuurlijk de ruimte om te leren. 

Geborgenheid en verbondenheid 

Hoe kun je als school die plek zijn waar mensen zich geborgen en veilig voelen? Om geborgenheid te kunnen bieden, moet je behoeften van kinderen, ouders en collega’s herkennen en onderkennen. Wanneer je je veilig voelt, is de ruimte om je te ontwikkelen groter. Als je je geborgen voelt, kun je jezelf laten zien en kun je je open en ontvankelijk opstellen voor de inbreng van anderen. 
 

We dragen er samen zorg voor dat iedereen erbij hoort, dat we moeite doen de ander te begrijpen. We spannen ons in om van de school een plek te maken waar iedereen zich thuis mag voelen. Verbondenheid betekent dus enerzijds verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je eigen handelen en anderzijds erop vertrouwen dat de ander dat ook doet. Verbinding is een must in een omgeving waarin je elkaar waardeert en wilt begrijpen omdat we een gezamenlijk doel hebben: de ontwikkeling van kinderen. 
 

Bij ons start de ontwikkeling vanuit veiligheid en stabiliteit; de sociaal emotionele ontwikkeling krijgt dagelijks aandacht. We geven kinderen een positieve kijk op zichzelf en de omgeving mee. Dit kan alleen als wij een veilige omgeving creëren voor alle kinderen. 

We betrekken ouders en andere betrokkenen proactief bij de school en het leerproces van de leerling. Wij houden van “korte lijnen” en dus staat dagelijks de deur voor u open. Er is een open transparante houding naar elkaar.