sCHOOLTIJDEN

Bij ons op school wordt er gewerkt met het zogenoemde "5 gelijke-dagen-model".  In dit model gaan de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school. Tijdens de lunchpauze blijven de kinderen op school. Er wordt dan samen met de leerkracht gegeten. Op maandag-. dinsdag- en donderdagmiddag bestaat er de mogelijkheid om BSO af te nemen. Wilt u hier meer informatie over? Klik hier