Oudervereniging

De oudervereniging houdt zich bezig met aan het schoolgebeuren gekoppelde zaken zoals bijvoorbeeld schoolfestiviteiten, schoolreisjes, Sinterklaas, kerstviering, zakelijke en feestelijke ouderavond etc. De oudervereniging heeft een gekozen bestuur waarvan de leden tijdens de jaarvergadering aan- of aftreden. De huidige leden fungeren als bestuur van de vereniging, waarbij de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris binnen het dagelijks bestuur van kracht zijn.

 

Samenstelling OV schooljaar 2021-2022

 

Jessie Bodde

Voorzitter


Anouk Maris

Secretaris


Hans Dijkstra

Penningmeester


Imke Christiaans

actief lid


Esmé Dijkstra-Bakker

actief lid


Rolf Bakker 

actief lid


Wietske Wildenbeest

actief lid


Vacature schooljaar 2021-2022

Voor het nieuwe schooljaar is onze Oudervereniging (OV) op zoek naar moeders èn vaders die lid willen worden. In verband met het aftreden van enkele OV-leden aan het einde van dit schooljaar, hopen we dat enthousiaste nieuwe leden de gelederen komen versterken. Want alleen met de hulp van ouders uit de Oudervereniging kunnen wij activiteiten organiseren. Dus word ook lid en maak ons en de leerlingen blij.

 

Wat doet de OV?
De belangrijkste taak van de OV is het organiseren van activiteiten op school. Zo zijn ze o.a. betrokken bij het sinterklaasfeest, de kerstviering, pasen en het schoolontbijt. Maar ook voor, bijvoorbeeld, de musical, Koningsdag en de laatste schooldag zetten zij zich in.


Een aantal keer per jaar vergadert de OV over de aankomende activiteiten. Natuurlijk wordt er niet verwacht dat je bij alle activiteiten aanwezig bent. Ze zijn blij met alle hulp.

 

Wij hopen van harte dat meerdere vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de OV. Wil je meer weten, of lid worden, neem dan contact op met één van de huidige leden.