Oudervereniging

De oudervereniging houdt zich bezig met schoolgebeuren gekoppelde zaken zoals bijvoorbeeld schoolfestiviteiten, schoolreisjes, Sinterklaas, kerstviering, zakelijke en feestelijke ouderavond etc. De oudervereniging heeft een gekozen bestuur waarvan de leden tijdens de jaarvergadering aan- of aftreden. De huidige leden fungeren als bestuur van de vereniging, waarbij de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris binnen het dagelijks bestuur van kracht zijn.

 

Samenstelling OV schooljaar 2023-2024

 

Jessie Bodde

Voorzitter


Secretaris


Arjen Krist

Penningmeester


Imke Christiaans

actief lid


actief lid


Rolf Bakker 

actief lid


Wietske Wildenbeest

actief lid