Indeling groepen

Onderbouw (1/2)

Middenbouw (3/4/5)

Bovenbouw (6/7/8)

Algemene informatie:

In de onderbouw werken we met de methode Onderbouwd. Onderbouwd maakt gebruik van ontwikkelingsgericht onderwijs. De kinderen leren door te spelen. Zonder toetsen houdt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen bij in het leerlingvolgsysteem van Onderbouwd.

Handige links:

Algemene informatie

Handige links

Algemene informatie

Handige links