Groenplein en ontmoetingsplaats Roderwolde

Op 24 juni 2022, is onze ontmoetingsplek Roderwolde daadwerkelijk geopend. Wat zijn we trots! Niet alleen op het eindresultaat, maar ook op de werkgroep en alle vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren belangeloos hebben ingezet voor deze geweldige plek. De ontmoetingsplek is niet alleen ons plein, maar delen we met het hele dorp. Hieruit is voor ons opnieuw gebleken waar een klein dorp groot in kan zijn.

 

Bij de opening liep Roderwolde, en oud Rowolmers, uit voor de georganiseerde dorpspicknick. Het was fijn om zoveel verschillende gezichten weer te zien. Ook aanwezig: ex-collega Annie Sikkenga. Zij ging vijf jaar geleden met pensioen en heeft toen het zaadje geplant bij het team, en ouders, voor meer reliëf op het plein. Aan juf Annie de schone taak om haar eigen speelbult “Mount Annie” officieel te openen.

 

Daar waar we destijds zijn gestart met alleen het idee wat heuvels te plaatsen, liepen de plannen al snel uit de hand. Er werd een werkgroep opgericht en de rest is nu geschiedenis. We willen graag ons enthousiasme voor ons plein en buitenonderwijs delen met alle collega’s binnen, en buiten, OPON. Voel je welkom om de ontmoetingsplaats een bezoekje te brengen.

 

Wij en de kinderen genieten enorm van, onder andere, de kabelbaan, zandbak, de crossbaan, de brug, de waterpomp en het tiny forest. We kijken ontzettend uit naar hoe we volgend schooljaar de twee (!) buitenlokalen gaan implementeren in ons dagelijkse onderwijs.  We hopen hiermee anderen te inspireren, en het buitenonderwijs binnen OPON verder op de kaart te zetten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat in de buitenlucht sociale interactie minder snel leidt tot conflicten. Fysieke buitenruimte zorgt voor rust en een ontspannen sfeer in de groep. Samen met onze nieuwe directeur Eveline Verburg staan we aan het begin van een mooie, groene en duurzame toekomst!

 

Team OBS het Palet