hoofdluis

Luizen kunnen ieder kind en iedere volwassene overkomen en is dan ook zeker geen schande. Wel is het heel vervelend en het is daarom van belang de hoofdluis zo snel mogelijk te bestrijden om verdere verspreiding te voorkomen. Wij vinden het fijn om op de hoogte gesteld te worden van een eventuele besmetting zodat we actie kunnen ondernemen.

Wij verzoeken iedereen dan ook om zelf uw kinderen goed te blijven controleren.
Op de site van het RIVM staat een handig instructiefilmpje:

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

 

 

hoofdluizenteam

OBS het Palet heeft een ouderwerkgroep die controleert op hoofdluizen. Deze werkgroep wordt gecoördineerd vanuit school en bestaat uit ouders die op gezette tijden komen controleren. Iedere controle, die in kalender en op Parro vermeld staat, wordt uitgevoerd door vaste ouders. Achteraf wordt verslag uitgebracht aan de leerkracht en coördinator.

 

De leerkracht of coördinator onderneemt indien nodig actie. Dit houdt in, dat u als ouder op de hoogte wordt gebracht. Uw kind dient zo snel mogelijk thuis te worden behandeld. Wanneer er hoofdluis is aangetroffen, wordt na een korte periode een na-controle uitgevoerd.

 

Het doel van de luizencontrole is tweeledig. Allereerst streven we naar een mentaliteit op school waarbij het probleem hoofdluis als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt ervaren. Ten tweede proberen we met regelmatige luizencontroles eventuele “epidemieën” de kop in te drukken.

 

De controles worden na de vakanties gepland. De kans op hoofdluis op een basisschool is groot, aangezien ze zich verspreiden door contact. Daarbij loopt het diertje over op een andere persoon, het kan niet springen of vliegen zoals vaak ten onrechte wordt gedacht. Een basisschool is daarbij een ideale locatie. Eén persoon is dus voldoende om hoofdluis binnen de school te brengen.

Folder Hoofdluis
PDF – 307,8 KB 336 downloads